Opis Ogólny Drukuj
Polityka zrównoważonych zakupów

Labelmarket Sp. z o.o., jako firma handlowa będąca ogniwem w łańcuchu dostaw, zobowiązuje się do postępowania zgodnego ze wszystkimi obowiązującymi regulacjami prawnymi, tak aby chronić środowisko i społeczności w zakresie:

- przestrzegania standardów środowiskowych z zakresie emisji gazów cieplarniach, zużycia wody i energii, gospodarowania odpadami,
- przestrzegania standardów społecznych w zakresie poszanowania Praw Człowieka, przestrzegania przepisów Prawa Pracy, braku dyskryminacji w miejscu pracy, wyeliminowania pracy przymusowej i pracy dzieci, dbałości o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników w miejscu pracy i rozwój pracowników,
- przestrzegania standardów etycznych w miejscu pracy zarówno przez kadrę zarządzającą jak i przez pozostałych pracowników,
- przestrzegania polityki antykorupcyjnej mającej na celu przeciwdziałanie korupcji i przekupstwu.

Od naszych klientów oczekujemy również przestrzegania wymienionych zasad i zastrzegamy sobie prawo zerwania relacji biznesowych w wypadku ich naruszenia.

Do gory


Promocje
 
O firmie Promocje Kontakt